Slovenien överväger åberopa militär hjälp

28 oktober 2015
Slovenien, som har stora svårigheter att hantera flyktingströmmarna, kan komma att åberopa den aldrig tidigare använda artikel 222 i EU-fördraget om militärt stöd från andra medlemsländer.Läs mer