Slovenska ordförandeskapet “inte så grönt”

10 januari 2022

Under det nyligen avslutade slovenska EU-ordförandeskapet "misslyckades EU med att göra betydande framsteg mot en grön omställning", säger European Environmental Bureau, EEB, en sammanslutning av miljöorganisationer, i en ny rapport

Baserat på 10 ”gröna tester” framhåller rapporten att Slovenien misslyckades med att ta en tydlig ställning vare sig för paketet "Fit for 55" eller jordbruksuppgörelsen. Miljöorganisationerna anser också att ordförandeskapet minskade ambitionen med den reviderade batterilagen och beklagade att man inte tog initiativet till att reformera EU:s direktiv om industriutsläpp. Slovenien var den sista landet i ordförandeskapstrion 2020–2021 med Tyskland och Portugal. Dess ordförandeskap bedömdes av EEB vara den minst miljömässigt progressiva av de tre.