Slutfiskat på torsk i Östersjön

13 oktober 2021

Inget riktat torskfiske tillåts i Östersjön 2022 sedan EU-länderna enats om nästa års kvoter, uppger TT/SvD. Ökade fångster av rödspätta, skarpsill och lax i Finska viken får kompensera för kraftiga nedskärningar i övrigt.