Smäll för svenskt biodrivmedel med nya EU-regler

24 maj 2021

Biodrivmedel av raps och spannmål anses inte tillräckligt gröna för att kvala in i EU:s nya regelverk för hållbara investeringar. Därmed hamnar det mesta av svensk produktion av biodrivmedel utanför den så kallade taxonomin och riskerar att få dyrare banklån till framtida investeringar.