Spädbarnsdödlighet har halverats i EU på 20 år

9 mars 2020

Andelen spädbarn som inte överlever sitt första levnadsår har halverats mellan 1998 och 2018, visar statistik från Eurostat. Den så kallade spädbarnsdödlighet ligger i dag på 3,4 per 1 000 levande födda. Lägst är den i Estland (1,6), Slovenien (1,7) och Sverige (2,0).