Spanien justerar upp budgetunderskott och arbetslöshet

20 april 2016
Den spanska regeringen justerar upp sin prognos i år för budgetunderskottet från 2,8 till 3,6 procent i år och från 1,4 till 2,9 procent under nästa. Arbetslöshetsprognosen justeras upp med 0,2 procentenheter till 19,9 procent.Läs mer