Stabil tillväxt i EU

14 februari 2018

EU:s samlade ekonomi växte med 0,6 procent under det fjärde kvartalet jämfört med kvartalet innan visar nya siffror från Eurostat. Euroländerna visade samma tillväxttakt.  

För Sverige saknas uppgifter för fjärde kvartalet.

För helåret 2017 blev tillväxten i EU 2,5 procent, både för EU som helhet och för euroländerna.