Stängda gränser ger storvinst för norsk handel

30 oktober 2020

De stängda gränserna mellan Norge och Sverige har inneburit storvinst för norsk handel med ökad omsättning och nyanställningar. Och nu höjs tonläget i debatten för att begränsa handelsläckaget till Sverige, uppger Ekot.