Starka reaktioner i Tyskland efter Facebookskandalen

3 april 2018

I Tyskland sker diskussioner om insamling och hantering av personinformation ofta mot bakgrund av de historiska erfarenheterna av totalitära övervakningsregimer. Det finns en utbredd skepsis som märkts i den livliga debatt som den senaste tiden ackompanjerat nyhetsrapporteringen. Där hörs kända och okända personer som pläderar för att lämna Facebook och stora företag som inte längre tänker annonsera där, rapporterar Ekot.