Stigande inflation i eurozonen

1 november 2016
Inflationen i euroländerna nådde i oktober 0,5 procent, den högsta nivån på två år. Det är dock ännu långt från Europeiska centralbankens mål på en inflationsnivå på strax under två procent. ■Läs mer