Stöd för utsläppsrätter i parlamentsutskott

13 oktober 2016
Förslaget på nya regler kring EU:s utsläppsrätter passerade på torsdagen ytterligare en instans när Europaparlamentets industriutskott med 45 mot 13 röstade för ett kompromissförslag. I december ska miljöutskottet ta ställning till de nya reglerna och hela EU-parlamentet väntas slutligen rösta i början av nästa år. ■