Stor okunskap bland svenska företag om brexit

20 september 2018
Uppdaterad: 20 september 2018

Minst 7 000 små och medelstora svenska företag behöver ta reda på vad brexit innebär för bolaget, enligt Anneli Wengelin, ämnesråd på Kommerskollegium, som uppger att okunskapen är stor bland de mindre bolagen kring vad som kommer att ske efter brexit.

Efter utträdet ur unionen blir Storbritannien ett tredje land, och då tillkommer bland annat ökad tullbyråkrati och nya tariffer. Vid en avtalslös, hård brexit, kan företagens kostnader stiga än mer, enligt DN.