Annons

Stora EU-länder segar med klimatplaner

10 februari 2020

EU-länderna har lovat att skicka in sina nationella klimat- och energiplaner över hur de ska bidra till att klara unionens klimatmål till 2030. Tidsfristen löpte ut vid årsskiften men ännu var varken Tyskland, Frankrike, Spanien, Rumänien, Bulgarien, Portugal, Irland eller Luxemburg skickat in sina slutliga planer, enligt EU-kommissionens sammanställning. Sveriges klimat- och energiplan för åren 2020-2030 finns att läsa här.