Stora förändringar väntar dansk föräldraförsäkring

17 september 2021

En politisk majoritet i Danmark vill förändra föräldraförsäkringen som i dag favoriserar barnets mamma, uppger Ekot. Tanken är att göra den mer jämställd.  Bara två veckor är öronmärkta för papporna och totalt tar papporna ut endast tio procent av all föräldraförsäkring.