Större insyn bland kommissionens experter

30 maj 2016
De expertgrupper bestående av specialister som kommissionen kallar samman för att få spetskompetens inom ett visst område har anklagats för bristande transparens . På måndagen presenterade kommissionen nya regler för större öppenhet. – Tack vare de åtgärder vi vidtar idag kommer kommissionen att kunna dra nytta av sakkunskap av hög kvalitet och undvika intressekonflikter samtidigt som allmänheten kan ställa oss till svars, sade ansvarig kommissionär Frans Timmermans i ett uttalande.Läs mer