Stort pensionsgap mellan kvinnor och män minskar i EU

3 februari 2021

År 2019 fick kvinnor i EU över 65 år en pension som i genomsnitt var 29 procent lägre än för män. Det är en nedgång fem procentenheter sedan 2010. I Sverige låg pensionsgapet på 28 procent till kvinnors nackdel. Det kan jämföras med Danmark och Finland där skillnaden var sju respektive 22 procent. Det framgår av statistik från Eurostat.