Studier utomlands populärt bland svenskar

6 februari 2017

En tredjedel av alla unga i Sverige har varit utomlands i utbildningssyfte. Av samtliga 2,2 miljoner svenskar som under 2014 var i åldern 18 till 34 år hade ungefär 700 000 någon gång i sitt liv varit utomlands i utbildningssyfte. Det motsvarar ungefär var tredje i den undersökta åldersgruppen, rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB, på måndagen.