Svårighet att få personnummer hinder på inre marknaden

22 juni 2017

I fjol fick SOLVIT, ett verktyg som ska underlätta för personer på EU:s inre marknad, ta emot 39 anmälningar i Sverige från personer som stött på hinder på grund av svårigheter att få ett personnummer. Det visar Kommerskollegiums årsrapport.