Svensk arbetslöshet ett snäpp mindre

30 september 2021

För första gången i år noterar Eurostat en minskning av arbetslösheten i Sverige från 9,0 procent i till 8,9 procent i augusti. Samtidigt fortsätter arbetslösheten att oförtrutet minska i EU och låg i augusti på 6,8 procent.