Svensk EU-medlar i Georgien

9 mars 2021

Europeiska rådets ordförande Charles Michel har utsett Christian Danielsson att medla i konflikten i Georgien å EU:s vägnar. Danielsson har tidigare varit bland annat svensk EU-ambassadör och generaldirektör i kommissionen. Han är för närvarande chef för EU-kommissionens representation i Sverige.