Svensk EU-politiker fick alla med sig

23 mars 2017
Uppdaterad: 23 mars 2017

Ett enigt utskott i Europaparlamentet stödde på torsdagen ledamoten Max Andersson (MP) och hans förslag på hur synskadade i och utanför EU enklare ska få tillgång till anpassade böcker. Förslaget har motarbetats av förlagsindustrin som vill ha extra betalt för göra böckerna tillgängliga för synskadade, något utskottet avvisar.

− Jag är glad över att utskottet ställde sig bakom min linje för att stärka blindas och synskadades rättigheter, sade Max Andersson i ett uttalande. Han tror att en slutlig uppgörelse mellan Europaparlamentet och ministerrådet i bästa fall kan vara färdig före sommaren.