Svenska fattigdomsdata missvisande

17 oktober 2017
Uppdaterad: 17 oktober 2017

I går måndag publicerade EU:s statistikbyrå Eurostat siffror som visade att risken för fattigdom hade ökat i Sverige mellan 2008 och 2016 till skillnad från EU-länderna i genomsnitt. Något som Europaportalen skrev om samma dag. På tisdagen framkom att ökningen i Sverige till en betydande del beror på missvisande siffror. Orsaken är att svenska Statistiska centralbyrån som levererar aktuella data till Eurostat har räknat om 2016 års siffror med en ny metod utan att justera för det bakåt i tiden. Det finns inte heller någon not om det i Eurostats pressmeddelande. De svenska siffrorna för 2008 är således för låga och gapet mellan 2008 och 2016 blir då större än om 2008 räknats på samma sätt som 2016. SCB har lovat att rätta till felet.