Annons

Svensk-finskt skogsmöte om EU

12 februari 2020

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) träffar på onsdagen i Helsingfors  Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen, Gröna förbundet, för att tillsammans med skogsägare från de två länderna, diskutera hållbart skogsbruk och framtida skogliga frågor inom EU.