Annons

Svensk gränskontroll mot potentiella terrorister

13 november 2017

I fredags beslutade den svenska regeringen med stöd av EU-regler att förlänga den svenska gränskontrollen till och med 11 maj 2018. Regeringen motiverar beslutet: ”Den risk som framför allt bristerna i kontrollen av EU:s yttre gränser medför – vilket bland annat gör det möjligt för potentiella terrorister att resa in i Schengenområdet – gör att vi måste ha kvar våra egna inre gränskontroller”.