Svensk myndighet: Ursprungsmärkning kan hota den inre marknaden

5 september 2017

Italien har bestämt att all pasta och ris som säljs i landet ska ursprungsmärkas. Livsmedelsföretag har fått en tidsfrist för att anpassa sig till beslutet som följer EU-regler. Statliga svenska Kommerskollegium fruktar dock att ursprungsmärkningen negativt kan påverka den fria rörligheten för varor inom EU, eftersom den kan leda till att konsumenterna föredrar nationella produkter på bekostnad av produkter från övriga medlemsstater, skriver myndigheten.