Svensk sexköpslag på gång i Frankrike

11 januari 2016
Frankrike kan inom kort införa ett förbud mot att köpa sex. Regeringen vill med en svenskinspirerad sexköpslag bekämpa handeln med kvinnor från Östeuropa, Afrika och Asien, som växer lavinartat i Frankrike.Läs mer