Svensk tillväxt mattades av

30 maj 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, ökade med 0,5 procent under första kvartalet i år jämfört med sista kvartalet 2015. Efter flera kvartal med höga tillväxttal mattades den svenska BNP-tillväxten av under första kvartalet och ligger nu nära EU-snittet. Läs mer