Annons

Svensk tveksamhet inför europeisk åklagare

7 oktober 2016
Inom några månader tar Sverige slutlig ställning till inrättande av en europeisk åklagarmyndighet. – Vi vill inte att Sverige ska ta ställning förrän förslaget är färdigförhandlat, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till Europaportalen. Enligt ministern har Sverige invändningar som gäller bristande insyn i den nya myndigheten, att den inte skulle bli tillräckligt kostnadseffektiv och att Eurojust som i dag samordnar brottsbekämpning över gränserna riskerar förlora både kompetens och finansiering till den nya myndigheten. ■