Svensk utredning om EU:s bankunion presenteras

29 november 2019

Efter nästan två år är den svenska utredningen om EU:s bankunion är klar att presenteras den 9 december. Syftet med utredningen är att göra en genomgripande analys av ett eventuellt svenskt deltagande, samt redovisa för- och nackdelar med att delta i eller kvarstå utanför bankunionen. EU:s bankunion är under reformering och ska enligt förslag slutligen bestå av tre delar: gemensam banktillsyn, insättningsgaranti för småsparare och regler för bankkonkurser.