Svensk utredning: Ryssland anfaller inte Sverige

9 september 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
– Ett isolerat ryskt angreppsföretag mot Sverige måste betecknas som i praktiken uteslutet, sade utredare Krister Bringéus när han på fredagen överlämnade sin rapport om Sveriges säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten till regeringen. Utredaren menade att det också var osannolikt med ett ryskt militärt angrepp på de baltiska staterna men skulle så ske ”dras Sverige med i händelseförloppet på ett tidigt stadium.” ■