Svenska fack fruktar osund konkurrens efter brexit

31 mars 2017

Ledarna för de fackliga federationerna LO, TCO och Saco kräver i ett brev till statsminister Stefan Löfven (S) att regeringen agerar så att Storbritanniens EU-utträde inte leder till en urholkning av fri- och rättigheter för de brittiska arbetstagarna och dess fackliga organisationer. Om utvecklingen i Storbritannien går mot lägre löner, sämre arbetsvillkor och låg skatt så drabbar det även oss i övriga EU genom osund konkurrens, heter det i brevet.