Svenska förstföderskor nära EU-snittet

24 februari 2021

29,5 år gamla var svenska kvinnor när de 2019 födde sitt första barn. Det är nästan exakt samma ålder som kvinnor får sitt första barn i Finland, Danmark och den genomsnittliga åldern för förstföderska i EU; 29,4 år. Det visar uppgifter från Eurostat på onsdagen. De yngsta och äldsta förstföderskorna i EU är bulgariskor och italienskor; 26,3 år respektive 31.3 år.