Annons

Svenska gränskontroller förlängs till maj

7 februari 2019

Den svenska regeringen har beslutat att förlänga gränskontrollerna med ytterligare tre månader, till den 11 maj. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det finns ett fortsatt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Beslutet förklaras också med att de yttre gränserna runt om i Schengen inte bevakas tillräckligt väl.