Svenska hyresstödet till EU-kommissionen för granskning

11 mars 2021

Regeringen har föreslagit att det statliga stödet för vissa lokalhyresgäster, som togs fram våren 2020, återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Regeringen har nu anmält stödet till EU-kommissionen för godkännande. Så snart kommissionen har godkänt stödet ska regeringen fatta beslut om förordningen för stödet.