Svenska myndigheter kan bli bättre på EU-stöd

5 maj 2017
Uppdaterad: 5 maj 2017

Ekonomistyrningsverket granskar hur de svenska myndigheterna hanterar EU-stöd. Efter en genomgång av programperioden 2007-2013 slår myndigheten fast att den fel som görs i de flesta fall ligger under nivå på två procent som är den övre gräns för vad som kan anses som acceptabelt. Trots detta ser Ekonomistyrningsverket utrymme för förbättring.

– Även om de felaktiga utbetalningarna ligger på en acceptabel nivå finns det några fel som myndigheterna bör vara extra uppmärksamma på innan de betalar ut pengar till stödmottagarna, sade Ulrika Bergelv, avdelningschef på ESV, i ett uttalande, som bland annat pekar på de fel som görs vid offentlig upphandling.