Svenska orter når inte EU-mål mot luftföroreningar

24 september 2019
Uppdaterad: 24 september 2019

Visby och Sundsvall har lika stora problem med luftföroreningar som storstäderna, visar en ny rapport från teknikkonsultföretaget Ramboll. Luften i 30 svenska orter nådde inte miljökvalitetsmålen förra året. Mål som i huvudsak är satta efter EU-direktiv, skriver SvD.