Svenska personnummer krockar med EU-rätt

15 juni 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Svårigheter för EU-medborgare att få ett svenskt personnummer är ett problem för den fria rörlighet i EU. Exempelvis anmälde en estnisk medborgare 2015 att han inte har kunnat få anställningskontrakt hos ett svenskt företag på grund av att han saknade personnummer samtidigt som han inte kunde få något personnummer utan att ha ett anställningskontrakt. – Det grundläggande problemet är folkbokföringslagens krav på ett års vistelse som krockar med rättigheten att flytta till och uppehålla sig i landet, säger Lena Nordquist, samordnare på granskningsinstansen Solvit Sverige i ett uttalande. ■