Annons

Svenska regioner går samman i Bryssel

19 september 2019

Två av de svenska regionkontoren i Bryssel går samman kring ett gemensamt kontor med hopp om etablering vid årsskiftet. Det som går samman är de nordliga länen Härjedalen, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I ett uttalande säger Mikael Janson, chef för ett av två kontoren,North Sweden European Office, att syftet bland annat är att ”spetsa till oss ännu mer genom att dela på resurserna [och] också faktiskt bibehålla och rentav utöka bredden i arbetet”.