Svenskar bor ensammast i EU

5 september 2017

Sverige har med god marginal den största andelen ensamhushåll i EU – över hälften av hushållen. Det visar statistik från Eurostat som avser 2016.