Svenskar dåliga på att besöka berg

12 december 2018

I går tisdag firades internationella bergsdagen. Men endast två procent av svenskarna besökte under 2016 ett berg i rekreationssyfte vilket är den näst lägsta andelen i EU, enligt en sammanställning från Eurostat. Högst andel bergsbesök hade Slovenien där var fjärde invånare gjorde en privat resa till ett berg.