Svenskar konsumerar minst i Norden

18 december 2017

De svenska hushållens faktiska konsumtion per capita låg under fjolåret tio procent över EU-genomsnittet. Det är dock den lägsta nivån i Norden med Danmark närmast på 13 procent, visar statistik från SCB. I toppen ligger Norge. Hushållens faktiska konsumtion föredras enligt SCB ofta framför bruttonationalprodukten BNP vid jämförelse av materiell välfärd mellan länder.