Svenskar medelnöjda med tågtrafiken

18 september 2018
Uppdaterad: 27 december 2018

Drygt 25 000 EU-medborgare har i en stor opinionsundersökning fått ranka tågtrafiken i sina länder. Svenskarna är i mitten på nöjdhetsskalan. Svenskarna är särdeles missnöjda med tågens punktlighet men däremot nöjdare med renligheten och tillgången till sittplatser på tågen. I helhet är österrikarna nöjdast medan bulgarerna är missnöjdast med tågtrafiken i sina länder.