Svenskar näst mest politiskt aktiva

14 september 2017

Drygt 22 procent av svenskarna anser att de är politiskt aktiva – har gått på möten, skrivit under namninsamlingar eller på andra sätt deltagit i politiska grupper eller partier – under 2015, visar en sammanställning från Eurostat. Det är efter fransmännen den näst högsta andelen. Välutbildade och höginkomsttagare är i större utsträckning politiskt aktiva jämfört med lågutbildade och låginkomsttagare.