Svenskt batteriavfall har grävts ned i Polen

21 september 2020

Farligt avfall från svenska batterier har olagligt exporterats till andra länder i Europa, det avslöjar P1-programmet Kaliber och P4 Örebro. Delar av batteriavfallet har senare använts för att bland annat bygga motorvägar och anlägga husgrunder.