Svenskt BNP föll 8,3 procent

14 augusti 2020

EU:s samlade BNP sjönk med drygt 14 procent under årets andra kvartal jämfört med samma kvartal förra året, rapporterar Eurostat. Det svenska fallet var inte lika djupt och stannade på drygt minus åtta procent, vilket är det största tappet för Sverige sedan mätningarna började 1995, se mer om tillväxt och BNP i EU