Svenskt klartecken för Frankrikestöd

11 maj 2016
Uppdaterad: 6 februari 2017
Riksdagens försvarsutskott godkänner regeringens begäran om att bistå Frankrike med försvarsmateriel. Men utskottet vill att motsvarande materiel omgående köps in till det svenska försvaret.Läs mer