Svenskt personnummer vållar problem

22 maj 2018

Förra året begärde 193 företag och personer hjälp från EU-kommissionens nätverk Solvit Sverige sedan de stött på problem med svenska myndigheter kopplade till EU:s inre marknad där det ska råda fri rörlighet för personer, varor, tjänster och kapital.

Det är en ökning av anmälda fall jämfört med året innan. De flesta ärendena gällde problemen med att EU-medborgare inte kan få personnummer i Sverige.