Annons

Svenskt ris och ros till coronafond

3 juni 2020

På tisdag i nästa vecka har EU-ländernas finansministrar videomöte för att bland annat diskutera förslaget om en coronafond för att hjälpa medlemsländerna ur den ekonomiska kris som kommit i samband med pandeminen. Den svenska regeringen kommenterar förslaget bland annat med att den är positiv till att stödet är tillfälligt och i hög grad är inriktat på att säkra en långsiktig hållbar tillväxt och att den ska påskynda en grön och digital omställning. Samtidigt är regeringen kritisk till att en stor del av EU-stödet ska ges i form av bidrag i stället för lån som länder måste betala tillbaka.