Svenskt system mot överfiskning brister

29 september 2021
Uppdaterad: 29 september 2021

Statskontoret ser stora brister i det system som Havs- och vattenmyndigheten (HaV) tagit fram för att leva upp till EU:s regelverk för spårbarhet av fisk, skriver TT/GP. Bestämmelserna syftar till att undvika överfiskning av haven.