Annons

Sverige bidrar med helikoptrar till EU för skogsbrandsbekämpning

12 april 2019

Regeringen beslutade på torsdagen om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, får ansöka om att delta i EU:s civilskyddsmekanism med minst tre helikoptrar för skogsbrandsbekämpning. För Sveriges nationella beredskap har MSB upphandlat ett 30-tal helikoptrar för skogsbrandsbekämning inför sommaren 2019. Beslutet innebär att MSB kan anmäla minst tre av dessa helikoptrar till rescEU-transition.